Wat is Yoga?

Het woord Yoga is afgeleid van het woord Yog, dat in het Sanskriet verenigen/verbinden betekent
De oorsprong ligt in het oude India waar het duizenden jaren voor Christus werd beoefend door priesters. Het is een oude filosofie/wetenschap, leefwijze en oefenmethode die gaat over het verbinden en in evenwicht brengen van alle lagen van ons bestaan, (geest en lichaam, binnen en buiten, spanning en ontspanning, enz.), om uiteindelijk te komen tot een natuurlijke staat van zijn, waarin het leven in zijn heelheid kan worden ervaren.

Het doel van het leven moet gezocht worden in het diepste van de ziel, door middel van ervaringen, hoop, geloof, een vrede volle geest en spirituele wijsheid. De grote Indiase wijsheden hebben vele methodes ontwikkeld, zodat elk mens de mogelijkheid heeft om de betekenis van het leven te vinden en begrijpen door zijn eigen fysieke en mentale capaciteiten. Alle wegen van yoga leren de mens discipline en zelfcontrole. Ook al lijken de verschillende Yogawegen anders, de essentie blijft hetzelfde: Zelfrealisatie

‘Wie zijn bewustzijn, intellect en ego beheerst en een is met de geest die in hem schuilt vindt voldoening en innerlijke zaligheid die verder gaat dan de zintuigen en beredenering kunnen verklaren’ Bhagavad Gita

WAAROM YOGA

Oefenmethode

Door met aandacht je lichaam te voelen en te oefenen vergroot je het innerlijke bewustzijn. Je krijgt inzicht in de wisselwerking tussen lichaam (denken) en geest (voelen) en leert signalen zoals b.v. stress en vermoeidheid eerder herkennen. Je wordt je bewust van hoe je innerlijk reageert op signalen van buitenaf.

Fysiek 

Asanas (yoga-houdingen/oefeningen) zorgen voor meer kracht, uithoudingsvermogen en souplesse, zonder het lichaam te zwaar te belasten. Spanning en energie-blokkades kunnen op een natuurlijke manier wegvloeien. Yoga heeft een diepe doorwerking op het energiesysteem en zenuwstelsel, met name het para sympathisch zenuwstelsel, dat zorgt dat  het lichaam kans krijgt om te ontspannen, te herstellen en op te laden. Dit in tegenstelling tot het sympathisch zenuwstelsel
De uitgekiende yoga houdingen werken bovendien door op klieren, organen, bindweefsel en gewrichten en brengen zo het lichaam in balans.

Door yoga zul je je niet alleen lichamelijk fitter voelen, ook mentaal en emotioneel komt er meer energie en ruimte vrij.

Mentaal

Aandacht/Concentratie


Het doen van yoga is voornamelijk het verleggen van de aandacht. Waar de aandacht normaal gesproken gericht was op de buitenwereld of in beslag werd genomen door gedachten, ga je nu bewust de aandacht naar binnen trekken en richten op het voelen van je lichaam. Zo leer je jezelf van binnenuit kennen. De werking van lichaam en geest en de wisselwerking tussen beide.

Hoewel sterke emoties duidelijk merkbaar in het lichaam zijn, zijn we ons van de veel subtielere reactie vaak nauwelijks bewust. Eigenlijk zijn we niet meer zo gewend om te voelen of om bewust te zijn van wat er in ons lichaam gebeurt. Onze aandacht wordt grotendeels opgeslokt door wat er buiten ons gebeurt. En als we de aandacht naar binnen richten worden we al gauw in beslag genomen  door een constante stroom van gedachten. “MonkeyBrain”, net als een aapje springen onze gedachten van tak naar tak.

Door deze onbewustheid van het lichaam kunnen zich gemakkelijk spanningen vastzetten.

Dit uit zich dan vaak ik stijfheid of verkrampingen in het lichaam zoals in bijvoorbeeld de nek of onderrug. Dit kost veel energie en kan je uiteindelijk zelfs ziek maken. Organen raken soms letterlijk afgekneld en functioneren niet meer optimaal. De energiestroom wordt afgeremd en spieren kunnen door verkramping pijnlijk en stijf aanvoelen.

Yoga oefeningen (asanas)  helpen je om ieder deel van je lichaam waar te kunnen nemen en minder afgeleid te worden door de gedachtestroom. Door je weer bewust te worden van je lichaam, dat wil zeggen door de aandacht te richten op het voelen (je tastzin) leer je ontdekken waar spanning zit en kun je deze los laten.

Yoga vraagt om een open onbevooroordeelde aandacht waarbij je volledig in het NU aanwezig bent.

Het is naar je lichaam en geest luisteren zonder te oordelen, zonder er iets van te vinden. Het vraagt om inzet “devotie” om de basis in jezelf te vinden van waaruit je kan leven en waarnaar je ieder moment kan terugkeren. Door jezelf te accepteren en te zijn met alle gevoelens en gedachten die hierbij horen, ontwikkelt zich van binnenuit (zelf-)vertrouwen. Energie kan zo weer vrij gaan stromen.

Effecten

Toenemen van flexibiliteit in spieren, banden en gewrichten
Tijdens yoga daalt je lichaamstemperatuur
Een betere balans en concentratie
Uithoudingsvermogen neemt toe
Het metabolisme wordt gebalanceerd in een asana
De spieren ontvangen minder voedingsstoffen en zuurstof tijdens de asanas maar de organen juist meer.
Tijdens een asana verlaagt de bloeddruk en hartslag

Volgens de Yoga Sutras van Patanjali, is het doel van yoga beoefening om “Kaivalya of Moksha”te verkrijgen. (ultimate truth/ultimate freedom or liberation)

De vier paden

Bhakti, Karma, Raja, Jnana

Bhakti is een vorm van Yoga van toewijding en compleet geloof. Door bidden, aanbidden en rituelen geeft men zich over aan God of object van geloof, waarbij men emoties leidt en omzet in onvoorwaardelijke liefde en toewijding. Continue meditatie resulteert uiteindelijk in het verminderen van het ego van de beoefenaar. Onderdrukte emoties worden bevrijdt en de purificatie van innerlijke zelf vindt plaats. De beoefenaar verliest langzaamaan de eigen identiteit en wordt één met God of object van geloof, dit is de staat van zelfrealisatie

Karma Yoga is een weg van toewijding aan het werk. Het doel is om de identiteit kwijt te raken tijdens het werken, alleen het onzelfzuchtige werk blijft over. Dit is een zeer moeilijke staat om te bereiken. Normaal gesproken is er beloning gekoppeld aan het werk of het resultaat ervan. Dit is geen Karma Yoga. Wanneer er geen beloning gekoppeld meer is aan het werk of het resultaat, wordt het Godsaanbidding, wordt het spiritueel. De beoefenaar bereikt stabiliteit van geest in alle condities; hij kan zichzelf dissociëren van het ego. De essentie van Karma Yoga zoals de ‘Bhagvad Gita’ zegt:“De wereld beperkt zich tot zijn eigen activiteit, behalve wanneer activiteiten als Godsaanbidding worden uitgevoerd. Daarom moet men elke activiteit uitvoeren met offers en vrij van de koppeling aan resultaten.’.

Raja Yoga wordt vaak de “Koninklijke Weg” genoemd, het biedt een uitgebreide methode om gedachtegolven te beheersen en mentale en fysieke energie in spirituele energie om te zetten. De voornaamste bezigheid van Raja Yoga is meditatie. Het bevat ook alle andere methodes die helpen lichaam, geest, energie en zintuigen te beheersen zoals:

Ashtanga Yoga, een vorm van Raya yoga, ook wel 8 ledenmaten of achtvoudig pad genoemd. Yamas(beheersing), Niyamas (discipline), Asanas (poses), Pranayamas (ademhalingstechnieken)

Pratyahara (beheersing van zintuigen) Dharana (concentratie) Dhyana (meditatie)  en Samadhi (opname in universele identiteit, eenwording)

Hatha Yoga, een vorm van Raja Yoga,  wordt beoefend om controle te krijgen over het lichaam de geest en de levenskracht Prana. Wanneer lichaam en energie onder controle zijn, komt meditatie vanzelfsprekend.

 

Jnana Yoga is het proces dat intellectuele kennis in praktische wijsheid verandert. Jnana betekent letterlijk ‘Kennis’, maar in de context van yoga betekent het, het proces van meditatief bewustzijn dat leidt tot verlichtende wijsheid. Het is geen methode waarbij we op zoek zijn naar rationele antwoorden op eeuwige vragen, maar wel een vorm van meditatie dat leidt tot zelfonderzoek en zelfrealisatie. Voordat Jnana Yoga gepraktiseerd kan worden moet de kandidaat de lessen van de andere yoga wegen hebben geïntegreerd in zijn leven. Zonder onbaatzuchtigheid, liefde voor God en kracht van lichaam en geest zal Jnana Yoga niet mogelijk zijn

Onder Raya yoga valt ook:

Hatha yoga: Asanas, Kriyas, pranayama, mudras en bandhas. Een vorm om controlle te krijgen over lichaam, adem en geest
Kundalini Yoga: De Shakti energie wordt opgewekt, wakker gemaakt, door de nadis ( astrale kanalen)  en de chakras te reinigen. En je bewustzijn te evolueren. 
Mantra Yoga: Geluid. Vibrerende geluiden om de geest te controleren
Yantra Yoga: Geometrische vormen gebruiken om de energie te controleren voor meditatie
Nada Yoga: Gebruik van muziek en geluid
Laya Yoga: Focus op innerlijk geluid en licht
Tantra Yoga: Focus op mannelijke en vrouwelijke energie voor Zuivering

De 5 principes van yoga

(volgens Swami Sivananda )

Juiste oefeningen: In tegenstelling tot vele moderne fysieke oefeningen, die zich richten op het ontwikkelen van spieren door mechanische beweging, richt Yoga zich op de ontwikkeling van het lichaam, het kalmeren van de geest en het leiden van spirituele groei.

Asanas, de fysieke oefeningen van yoga zijn stabiele houdingen die voor bepaalde tijd worden vastgehouden. Het doel is voornamelijk de flexibiliteit van het lichaam te verhogen en de spieren te versterken. Het lichaam is zo jong als dat het flexibel is. Yoga oefeningen richten zich op de flexibiliteit en de sterkte van de ruggengraat. In de ruggengraat zitten alle belangrijke zenuwen. Door de gezonde staat van flexibiliteit en kracht van de ruggengraat te behouden wordt de circulatie bevorderd zodat de zenuwen de benodigde zuurstof en voedingsstoffen krijgen. Dit heeft ook een positieve uitwerking op de inwendige organen en het immuunsysteem.

Juiste ademhaling: De meeste mensen gebruiken slechts een fractie van hun long capaciteit. Ze ademen oppervlakkig, en zetten nauwelijks hun ribbenkast uit. Hun schouders zijn opgetrokken , ze hebben een pijnlijke spanning in de bovenrug en nek, en hebben last van zuurstofgebrek. Yogisch ademhalen is diep vanuit de buik ademhalen. Het brengt zuurstof in de lagere en grootste delen van de longen. Hierdoor krijgt het lichaam voldoende zuurstof binnen. Het voorkomt pijnlijk spierspanning in het lichaam, hoofdpijn en kortademigheid.

Yogische ademhalingsoefeningen helpen de geest te kalmeren en te beheersen door de vitale energie van adem en Prana onder controle te hebben.

Juiste ontspanning: Het moderne sociale leven maakt het lastig voor mensen om te kunnen ontspannen. Vele lijken zelfs te zijn vergeten dat rust en ontspanning een natuurlijke manier is om weer op te laden. Zelfs wanneer er geprobeerd wordt te rusten verdoet een gemiddeld persoon veel fysieke en mentale energie door spanning. Tijdens een dag produceert ons lichaam normaal gesproken al de benodigde energie voor de volgende dag. Maar vaak gebeurt het dat al deze benodigde energie al op is binnen een paar minuten door een slecht humeur, zorgen of onnodige spanning. Dit leidt tot vermoeidheid, hoofdpijn, oververmoeidheid en op lange termijn zelfs tot serieuze aandoeningen.

Juiste dieet: Het Yogische Diet bevat vegetarisch, puur, eenvoudig en natuurlijk voedsel dat gemakkelijk verteerbaar is. Het doel van eten is om je lichaam te voorzien van levenskracht, de cosmische energie “Prana”. Het beste voedingspatroon voor een yoga student is een simpel dieet van natuurlijk, vers eten en het vermijden van voedsel dat overstimulerend is zoals vlees, vis, eieren, uien, knoflook, koffie, kristalsuiker, thee (behalve kruidenthee), alcohol en drugs.

Positief denken en meditatie: Wanneer het oppervlak van een meer stil is kun je gemakkelijk de bodem zien. Dit is onmogelijk wanneer het oppervlak golvend is. Op dezelfde manier geldt dit voor de geest, wanneer deze stil is, er geen gedachtes en geen behoeften zijn, dan kun je “Zelf” zien en dit wordt “Yoga” genoemd. De mentale mogelijkheid om te concentreren is onafscheidelijk verbonden met alles; het is niet buitengewoon of mysterieus. Meditatie is niets iets dat een Yogi ons moet leren; wij hebben de mogelijkheid zelf al om onze gedachten te stillen.

We kunnen op twee manieren de mentale spanning controleren; door de geest intern of extern te concentreren. Intern focussen we op de “Zelf” of het bewustzijn “Ik ben”. Extern focussen we op alles behalve de “Zelf” of “Ik ben”. Gewoonlijk hebben we geleerd onze geest extern te focussen op objecten. Om een echte en langdurige staat van geluk en vrede te bereiken moeten we eerst leren de geest tot rust te brengen, te concentreren en verder dan de geest te gaan. Alle geluk dat door de geest wordt bereikt is tijdelijk en vluchtig. Door de geest concentratie naar binnen te keren, naar de zelf, kunnen we perfecte concentratie ervaren. Dit is de staat van “Meditatie”.

De yoga vormen

Ik ben opgeleid in

Ashtanga Yoga

Ashtanga Yoga volgt een vast patroon. Door middel van vinyasa’s (vloeiende bewegingen) worden asana’s (statische houdingen) aaneengeschakeld.
Na verloop van tijd word je practice als een meditatie in beweging.

Mindfulness

Mindfulness is leven met volle aandacht. Leven in het hier en nu. Helemaal wakker zijn en zonder (voor)oordeel waarnemen.
Jon Kabat-Zinn
onderscheid 3 elementen in mindfulness:

1. Gerichte aandacht (bewust)
2. In het huidige moment
3. Zonder te oordelen (open, vriendelijk)

Integrale Yoga

Integrale Yoga van Sri Aurobindo & Moeder, is een combinatie van Hatha Yoga, Pranayama en meditatie om zo te zorgen dat jij je innerlijke zelf leert kennen. Je werkt met je aandacht gefocust op je kruin.             

"de kracht van boven".

Yoga Nidra

Nidra betekend "Yogic Sleep". Het is een bewustzijnsslaap. Er is bewustzijn zonder gedachten. Het is geen meditatie. Eerder het tegenovergestelde. Je trekt je zintuigen terug en de geest wordt niet geconcentreerd maar juist tot slaap gebracht. Je bent je bewust van het feit dat je Yoga Nidra beoefend.

Hatha Yoga

De meeste moderne vormen van yoga zijn aftakkingen van Hatha Yoga. Het kan worden beschreven als een systeem voor zelftransformatie. Het in balans brengen van lichaam, geest en energie om lijden te verminderen en geluk te vergroten.

Zuna - Tantra Yoga

Tantra = Versnellen, Weven.
Zuna Yoga is een systeem naar de oudste bekendste nog levende traditie van Oosterse filosofie en wetenschap. Het volgt de Tantra traditie van Sri Vidya. Tantra Yoga heeft zijn wortels in Hatha Yoga. Het is de wetenschap van het zijn.

Pilates

Pilates is een work-out waarbij het primair gaat om de perfecte beheersing van de beweging.
Deze oefenmethode bevordert beheersing, soepelheid, coördinatie en tonus v/d spieren zonder toename van de omvang.

Dit is een bewegingsvorm die gebaseerd is op de leerstof en de theorie van Joseph Pilates.

Abonneer je voor meer inspiratie!

Wil je meer meditaties of blogs ontvangen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.