Een Boeddhistische leerling vraagt aan zijn meester aan welke overpeinzingen hij zich zou moeten overgeven.
“Je moet het welzijn en het geluk van andere mensen verlangen met inbegrip van dat van je vijanden.”